:::
  • slider image 3216
  • slider image 4651
  • slider image 4521
  • slider image 4373
  • slider image 3117

最新消息

認識若瑟修院

聖言金句

視頻分享

相簿一覽

:::
讓我們祈求向窮人張開眼睛和心靈的恩寵,好能聆聽他們的呼求並認出他們的需要。

教宗 方濟各

中英聖言

我們的信仰

共融回顧

20210424015.JPG
20210424015.JPG
20210424034.jpg
20210424034.jpg
20210424005.JPG
20210424005.JPG
20210424026.JPG
20210424026.JPG
JJ4A0136.JPG
JJ4A0136.JPG
20210424021.jpg
20210424021.jpg
20210424008.jpg
20210424008.jpg
20210424061.JPG
20210424061.JPG
20210424038.jpg
20210424038.jpg
20210424032.jpg
20210424032.jpg
20210424017.JPG
20210424017.JPG
20210424006.jpg
20210424006.jpg
20210424070.JPG
20210424070.JPG
JJ4A0027_LI.jpg
JJ4A0027_LI.jpg
20210424028.jpg
20210424028.jpg

熱門教理主題

快速連結

[ more... ]

成語學習

ˊ ㄧㄢ ˋ ㄨㄤ ˇ ㄈㄢ ˇ
魚雁皆指書信。用來比喻書信往來。

站內搜尋