:::
  • slider image 3524
  • slider image 4314
  • slider image 3415
  • slider image 4315
  • slider image 3417

最新消息

  • 教宗方濟各
  • 教會新聞
  • 主教公署
  • 教區消息
  • 活動預告

認識若瑟修院

聖言金句

視頻分享

相簿一覽

:::
聆聽如此重要!夫妻需要互相溝通,從而為家庭生活帶來幸福與祥和。

教宗 方濟各

中英聖言

共融回顧

20210424023.JPG
20210424023.JPG
20210424059.JPG
20210424059.JPG
20210424031.JPG
20210424031.JPG
20210424042.JPG
20210424042.JPG
20210424088.JPG
20210424088.JPG
20210424062.JPG
20210424062.JPG
20210424011.JPG
20210424011.JPG
20210424054.JPG
20210424054.JPG
20210424029.JPG
20210424029.JPG
JJ4A0067_LI (2).jpg
JJ4A0067_LI (2).jpg
20210424023.JPG
20210424023.JPG
20210424016.jpg
20210424016.jpg
20210424014.jpg
20210424014.jpg
20210424008.JPG
20210424008.JPG
20210424060.JPG
20210424060.JPG

快速連結

[ more... ]

成語學習

ㄒㄧㄤ    ㄒㄧㄥ ˊ ㄐㄧㄢ ˋ ㄔㄨ ˋ
相形,比較;絀,不足。表示兩相比較,顯出其中一方的拙劣。也用作謙詞。

站內搜尋