:::
  • slider image 3216
  • slider image 4372
  • slider image 3117
  • slider image 4373
  • slider image 3214

最新消息

  • 教宗方濟各
  • 教會新聞
  • 主教公署
  • 教區消息
  • 活動預告

認識若瑟修院

聖言金句

視頻分享

相簿一覽

:::
那麼多無辜的人們和兒童在世界上受苦!主啊,將祢的平安賞給我們吧!

教宗 方濟各

中英聖言

我們的信仰

共融回顧

20210424052.JPG
20210424052.JPG
20210101005.jpg
20210101005.jpg
20210424075.jpg
20210424075.jpg
20210424041.jpg
20210424041.jpg
20210424020.JPG
20210424020.JPG
20210424013.JPG
20210424013.JPG
20210424045.JPG
20210424045.JPG
20210424067.JPG
20210424067.JPG
20210424050.JPG
20210424050.JPG
20210104025.JPG
20210104025.JPG
20210424017.JPG
20210424017.JPG
20210101011.jpg
20210101011.jpg
20210424014.JPG
20210424014.JPG
20210331003.JPG
20210331003.JPG
20210424007.JPG
20210424007.JPG
20210402005.JPG
20210402005.JPG
20210424038.JPG
20210424038.JPG
20210424014.jpg
20210424014.jpg
20210330030.JPG
20210330030.JPG
20210424003.jpg
20210424003.jpg

快速連結

[ more... ]

成語學習

ㄑㄧㄢ ˊ ㄐㄩ ˋ ㄏㄡ ˋ ㄍㄨㄥ   
倨,傲慢;先前態度傲慢,後又轉為恭敬。用以譏笑勢利的人前後態度不一。

站內搜尋