:::

All Photos

窮人聖母朝聖地

參訪資訊 設施:聖堂、聖母亭、十四處苦路、戶外聚會所。 交通:適合小型車、廂型車上山。 地址:花蓮縣秀林鄉水源村金嵐2之9號 電話:(03)856-6953 連絡人:李昇財神父 0963-811171
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地
窮人聖母朝聖地